Geberiti energiasäilitusventiil ERVParem energiabilanss

Geberiti energiasäilitusventiil ERV sulgeb viimase lekke

Energiasäästlik ehitamine on tänapäeval iseenesest mõistetav ja hõlmab tavaliselt kogu hoonet. Kuid katusel haigutas seni viimane tühimik, mis nüüd suleti Geberiti energiasäilitusventiiliga ERV: reovee püsttorustiku õhutusava. See tagab, et näiteks WC-de loputusel ei teki alarõhku ja sifoonid imetakse tühjaks. Avatud püsttorustik põhjustas seni pidevaid soojuskadusid heitveesüsteemi kaudu.

Uuenduslik Geberiti energiasäilitusventiil ERV lahendab selle probleemi järgmiselt:

  • see avaneb tänu patenteeritud membraansüsteemile ainult vajaduse korral
  • hoolitseb rõhuühtlustuse eest alati siis, kui see on vajalik
  • takistab ebavajalikke soojuskadusid ja suurendab sellega hoone energiatõhusust

Majanduslik panus kliimakaitsesse

Geberiti energiasäilitusventiili ERV patenteeritud magnetilised membraanid avanevad mõlemasse suunda.

Positiivsed efektid, mis end ära tasuvad

Olenevalt hoone struktuurist, asukohast ja ilmastikutingimustest on võimalik Geberiti energiasäilitusventiili ERV paigalduse amortisatsioon viie kuni kümne aasta jooksul*. Katuseterrassi kasutajad saavad lisaks kasutada Geberiti energiasäilitusventiili ERV eeliseid, kuna ventilatsioonitorudest ei välju ebameeldivaid lõhnu.

  • Energia säästmine ilma funktsioonikaota – nii saab säästa kuni 50 liitrit kütteõli aastas*
  • Saab paigaldada läbimõõdule d110 ja kohandada kõigi levinud paigaldusviisidega
  • Hooldusvaba, putukakaitsega ja külmumiskindel

* Andmed põhinevad mudelarvutustel Luzerni (Šveits) õhutemperatuuridega mitmekorruselise hoone ja summutuseta püsttorustiku kohta.

Geberiti energiasäilitusventiili ERV tööpõhimõte

Soojuskaod katusel

Termopildil on ventilatsioonitorud Geberiti energiasäilitusventiiliga ERV ja ülespoole avatud
Valige pildil infopunkt

Termokaamera näitab pealispinnal selgeid temperatuurierinevusi, mis külma ilmaga eriti oluliselt mõju avaldavad.

Sanitaartorustiku vajaduspõhine ventileerimine

Geberiti energiasäilitusventiil ERV sulgeb reovee ventilatsioonitoru katusel patenteeritud magnetilise membraansüsteemiga. See avaneb automaatselt, kui rõhuühtlustus on vajalik. Ülejäänud ajal hoiab see soojuse kindlalt hoones. Kanalisatsioonist tulenev ülerõhk saab Geberiti energiasäilitusventiili ERV kaudu väljuda, kuna membraanid avanevad mõlemas suunas. Seega vastab Geberiti energiasäilitusventiil ERV standardile SN 592000.

Nähtav soojuskadu ilma Geberiti energiasäilitusventiilita ERV

Soojusvoog läbi katuse läbiviikude

Föderaalse Energiaameti tellimusel viis Luzerni Tehnika- ja Arhitektuurikõrgkool läbi uuringu hooneümbrise funktsionaalsete avade soojuskadude kohta. Selle uuringu tulemused näitavad, et katuse läbiviikude juures on soojuskaod.

Vajaduspõhine ventileerimine Geberiti energiasäilitusventiili ERV membraansüsteemiga

Litsentsiandja/projektitoetaja

OEKAG WasserTechnik AG / Šveitsi Kliimafond / Šveitsi Föderaalne Energiaamet BFE

OEKAG WasserTechnik AG logo
Šveitsi Kliimafondi logo
Šveitsi Konföderatsiooni / Šveitsi Föderaalse Energiaameti BFE logo

Kogu tehniline teave Geberiti energiasäilitusventiili ERV kohtaon leitav veebikataloogist