Andmekaitsedeklaratsioon ja -juhisedklientidele, tarnijatele ja muudele äripartneritele

Teie isikuandmete kaitse on meile oluline. Selle andmekaitse deklaratsiooni eesmärk on informeerida nii Geberiti internetipakkumuse, eelkõige Geberiti veebilehe (veebilehtede) („veebileht“) kasutajaid, samuti kliente, tarnijaid ja muid äripartnereid sellest, kuidas Geberiti ELis, EMP-s, Šveitsis ja Suurbritannias asuvad äriühingud töötlevad isikuandmeid. Seetõttu ei pruugi selles dokumendis toodud teave kõikides aspektides teie puhul asjakohane olla. Isikuandmed on selle andmekaitse deklaratsiooni mõttes kõik andmed, mis on seotud või mida saab seostada Teie isikuga, näiteks nimi, aadress või e-posti aadress.

Muus osas on teie isikuandmete vastutav töötleja llSisestage selles dokumendis kasutatava Geberiti ettevõtte nimi ja postiaadressll.

Meie andmekaitseosakonda, sealhulgas andmekaitseametniku poole, saab pöörduda aadressil dataprotection@geberit.com või meie postiaadressile märksõnaga “andmekaitse“. Konfidentsiaalseks pöördumiseks ainult meie andmekaitsevoliniku poole kasutage järgmisi kontaktandmeid: KREMER Rechtsanwälte, Disch-Haus, Brückenstraße 21, 60667 Köln, e-post: dpo@geberit.com.

1. Automatiseeritud andmete kogumine ja töötlemine Geberiti veebilehtedel

Meie veebilehed kasutavad alljärgnevalt kirjeldatud tehnoloogiat ja tööriistu. Kui tegemist on vabatahtliku tehnoloogiaga, antakse teile tööriistade juures eri võimalused ja seaded, millega nende tööriistade kasutamist vältida, juhul kui te neid ei soovi.

2. Vabatahtlikult edastatud andmete kogumine ja töötlemine

Me kogume ja töötleme isikuandmeid, mida on meiega klientide, tarnijate ja muude äripartneritega suhtlemise käigus vabatahtlikult jagatud (näiteks e-kirja, telefoni või meie veebilehtede vahendusel). Järgnev ülevaade annab teile teavet üksikute andmetöötlustoimingute õigusliku aluse ja eesmärkide kohta.

3. Muu andmetöötlus lisaks meie veebilehele

Lisaks meie veebisaidile toimub üksikutel juhtudel ja sõltuvalt teie seadetest täiendav andmetöötlus kolmandate isikute poolt, mille kohta saate teavet siin.

4. Edasine andmetöötlus, andmete edastamine kolmandatele riikidele ja andmete kustutamine

Üksikutel juhtudel vajame teie andmeid konkreetseks erakorraliseks andmetöötluseks, mille kohta saate teavet siit.

5. Teie õigused

Teil on meie töödeldavate isikuandmete suhtes alljärgnevalt kirjeldatud õigused. Oma õiguste kasutamiseks saatke meile oma kirjalik päring eelnevalt nimetatud kontaktandmetele või järgmisele e-posti aadressile: dataprotection@geberit.com.

Kuupäev: November 2023