Optimaalse teenuse pakkumiseks, kasutab meie veebilehekülg küpsiseid. Jätkates meie lehekülje sirvimist, eeldame, et nõustud küpsiste kasutamisega. Rohkem informatsiooni on võimalik leida meie kasutustingimustest .

OK
Geberit Eesti

Privaatsuspoliitika

Andmekaitse deklaratsioon

1.Kehtivusala
1.1 Teie privaatsus on meile väga oluline. Käesolevate privaatsusreeglite eesmärk on informeerida Geberit’i internetiteenuste, eelkõige Geberit’i veebilehe (veebilehtede) www.geberit.ee („veebileht“) kasutajaid, samuti kliente, tarnijaid ja muid äripartnereid sellest, kuidas Geberit’i EL-s, Šveitsis ja Norras asuvad äriühingud töötlevad Teie isikuandmeid. Eeltoodust tulenevalt ei pruugi käesolevas dokumendis toodud teave Teile selle kõikides aspektides kohalduda.
1.2 Isikuandmeteks käesolevate privaatsusreeglite mõttes on kõik andmed, mis seonduvad või mida saab seostada Teie isikuga, näiteks nimi, aadress või e-posti aadress.

2. Vastutav töötleja
2.1 Teie poolt külastatud Geberit’i veebilehe pidaja ja sellest tulenevalt ka vastutav töötleja on vastava veebilehe infoandmetes toodud Geberit’i äriühing.
2.2 1.1 Seega on Teie isikuandmete vastutav töötleja Geberit Estonia, Kuma tee 2, 75312 Peetri Harjumaa, Estonia.

3. Andmekaitseametnik
Meie andmekaitseametnik on kättesaadav e-posti aadressilt dataprotection@geberit.com või meie postiaadressi kaudu lisades aadressile sõna „andmekaitseametnik“.

4. Automaatne andmete kogumine ja töötlemine
4.1 Nagu iga veebileht kogub ka meie server serveri logifailidesse automaatselt ajutisi andmeid, mida edastatakse brauseri kaudu, kui Teie ei ole seda deaktiveerinud. Kui soovite meie veebilehte vaadata, siis kogume me järgmisi andmeid, mis on tehniliselt vajalikud selleks, et Teile meie veebilehte näidata ning tagada stabiilsus ja turvalisus:
- päringu saatnud arvuti IP-aadress
- kliendi faili päring
- http-vastuskood
- internetileht, millelt Te meid külastate (Referrer URL),
- serveripäringu tegemise kellaaeg
- brauseri tüüp ja versioon
- päringu esitanud arvutil kasutatav operatsioonisüsteem

4.2 Nende serveri logifailide andmeid analüüsitakse viisil, mis ei võimalda isikuid identifitseerida. Kui eelnimetatud teave hõlmab isikuandmeid (eelkõige IP-aadressi), siis toimub nende kogumine isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt. Sellise andmete kogumise puhul on meie õigustatud huviks meie veebilehtede nõuetekohase toimimise tagamine. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 6 lõikest 1 punktist f tuleneva huvide tasakaalustamise kohustuse kohta täiendavat teavet, võtke ühendust punktis 2 nimetatud kontaktandmetel. Ülal loetletud informatsiooni kogumine on vajalik meie veebilehe erinevate funktsioonide pakkumise eesmärgil.
4.3 Meie veebilehed kasutavad järgnevalt kirjeldatud tehnoloogiaid ja vahendeid. Kui nende hulgas on mõni, mida Te ei soovi, et me kasutaks, siis pakume Teile nendest igaühe puhul erinevaid võimalusi ja seadeid, millega nende kasutamist takistada.

4.4 Google Analytics
4.4.1 Meie veebilehed kasutavad Google Analyticsit, mis on Google Inc.’ile (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; edaspidi „Google“) kuuluv veebianalüüsiteenus. Meie kasutame teenuse „Universal Analytics“ funktsioone. Nende kaudu on võimalik omistada andmed, seansid ja suhtlus mitmete seadmete lõikes pseudonüümsele kasutajatunnusele ning analüüsida seeläbi kasutaja tegevusi seadmeteüleselt. Google Analytics kasutab küpsiseid: need on teie arvutisse salvestatud tekstifailid, mis võimaldavad analüüsida, kuidas Te veebilehte kasutate.
4.4.2 Küpsiste abil loodud teave meie veebilehe (veebilehtede) kasutamise kohta saadetakse üldjuhul Google’i serverisse USA-s ning salvestatakse seal. Kuna meie veebilehtedel on aktiveeritud IP-anonümiseerimine, lühendab Google Teie IP-aadressi siiski Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Liidu välistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingule alla kirjutanud riikides enne nende edasisaatmist. Täispikkuses IP-aadress saadetakse Google’i serverisse USAs enne lühendamist üksnes erandjuhtudel. Google Analyticsi raames Teie brauserist saadetud IP-aadressi ei ühendata muude Google’i kogutud andmetega. Google kasutab seda teavet selleks, et hinnata, kuidas Te veebilehte kasutate, veebilehel toimuvate tegevuste kohta aruannete koostamiseks ja muude veebilehe ja interneti kasutamisega seonduvate teenuste osutamiseks.
4.4.3 Oma brauseri tarkvara asjaomase seadistusega saate takistada küpsiste salvestamist. Viitame siiski sellele, et sel juhul ei saa Te kasutada kõiki selle veebilehe funktsioone. Lisaks saate Te takistada küpsiste abil kogutud veebilehe kasutamist puudutavate andmete (sealhulgas Teie IP-aadress) salvestamist ning nende andmete töötlemist Google’i poolt, kui laete alla ja installeerite browser add-on’i (aadressilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Opt-out-küpsised takistavad Teie andmete kogumist, kui külastate edaspidi vastavat veebilehte. Selleks, et takistada kogumist Universal Analytics’i abil erinevate seadmete üleselt, peate olema Opt-out funktsiooni kasutanud kõigil Teie poolt kasutatavates süsteemides.
4.4.4 Veebiteenuse Google Analytics kasutamise õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui soovite seda teha, siis võtke palun ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel või järgige juhiseid meie kampaaniateadetes. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelnenud ajal kehtinud nõusoleku põhjal toimunud töötlemise õiguslikkust.

4.5 Google AdWords
4.5.1 Me kasutame teenust Google AdWords (sh Google AdWords Remarketing), et saaksime kuvada välistel veebilehtedel reklaame (nn Google AdWords) juhtimaks tähelepanu meie atraktiivsetele pakkumistele. Nende reklaamikampaaniate käigus kogutud andmeid saame kasutada selleks, et kindlaks teha, kui efektiivne iga üksik reklaam on. Me kasutame seda vahendit, et näidata Teile reklaami, mis võiks Teile huvi pakkuda, et kujundada veebileht Teie spetsiifilisi huve arvestavaks ja arvutada õiglasel viisil meie reklaamikulusid.
4.5.2 Neid reklaame edastab Google nn Ad Serveri kaudu. Me kasutame selleks Ad Serveri küpsiseid, mille abil saame hinnata edu mitmete parameetrite kaudu, näiteks kui tihti reklaami kuvatakse ja kui palju kordi kasutaja neid klikib. Kui Te jõuate meie veebilehele Google’i reklaami kaudu, siis salvestab Google AdWords Teie arvutisse küpsise. Nende küpsiste kehtivus lõppeb tavaliselt 90 päeva möödumisel ja neid ei kasutata Teie identifitseerimiseks. Seda liiki küpsis sisaldab tavaliselt selliseid analüüsi jaoks vajalikke andmeid nagu unikaalne küpsise tunnus, Ad-Impressions’ite arv iga reklaami paigutuse kohta (sagedus), viimane kujutis (oluline Post-View-Conversions’i jaoks) ning opt-out-teave (tähis, et kasutaja ei soovi, et talle edaspidi reklaame kuvataks).
4.5.3 Need küpsised võimaldavad Google’il uuesti ära tunda Teie internetibrauseri. Kui kasutaja külastab AdWordsi kliendi veebilehe kindlaid lehekülgi ning tema arvutisse salvestatud küpsise kehtivus ei ole lõppenud, saavad Google ja klient tuvastada, et kasutaja vajutas reklaamile ja ta suunati edasi sellele leheküljele. Igale AdWordi kliendile määratakse eraldi küpsis. Küpsiseid ei saa seega jälitada AdWordsi klientide veebilehe kaudu. Me ise ei kogu ega töötle nimetatud reklaamimeetmete raames mistahes isikuandmeid. Me saame Google’ilt üksnes statistilisi analüüse. Nende analüüside alusel saame tuvastada, millised kuvatud reklaamid on eriti tõhusad. Meie ei kogu muid reklaamimeetme rakendamisest tekkivaid andmeid, eelkõige ei saa me kasutajat selle teabe alusel identifitseerida.

4.6 DoubleClick by Google

4.6.1 Meie veebilehed kasutavad ka vahendit DoubleClick by Google. DoubleClick kasutab küpsiseid, et lülitada sisse kasutaja jaoks asjakohaseid reklaame, parendada aruandeid kampaania tulemuste kohta ja et funktsiooni Frequency Capping aktiveerituse puhul vältida seda, et kasutajale näidatakse samu reklaame mitmel korral. Küpsise unikaalse tunnuse abil Google talletab, millised reklaamid millises brauseris sisse lülitatakse, takistades samade reklaamide kuvamist mitmel korral. Lisaks saab DoubleClick kasutada küpsiste unikaalset tunnust andmete kogumiseks reklaamipäringutega seotud nn Conversions’i kohta. Conversion toimub näiteks juhul, kui kasutaja näeb DoubleClick’i reklaami ja hiljem siseneb sama brauseriga reklaamipakkuja veebilehele ning sealt midagi ostab. Google’i sõnul ei sisalda DoubleClick’i küpsised mis tahes isikuandmeid.
4.6.2 Kasutatud vahendite Google AdWords ja DoubleClick by Google alusel loob Teie brauser automaatselt otseühenduse Google’i serveriga. Me ei saa mõjutada andmete, mida Google kogub nende vahendite kasutamise abil, mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast teavitame Teid vastavalt oma teadmistele: kuivõrd DoubleClick on integreeritud meie veebiteenustesse, saab Google teavet, et Te olete sisenenud meie internetilehe vastavasse ossa või vajutanud meie reklaamile. Kui olete registreeritud Google’i teenuse kasutajaks, saab Google seostada veebilehe külastuse Teie isikustatud kontoga. Isegi kui Te ei ole Google’i registreeritud kasutaja või ei ole sisseloginud, on olemas võimalus, et Google tuvastab ja salvestab Teie IP-aadressi.
4.6.3 Rohkem teavet DoubleClick by Google’i kohta saate järgmistelt aadressidelt: https://www.doubleclickbygoogle.com/ ning üldiselt Google’i andmekaitse kohta aadressilt: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de.

4.7 Te võite mitmel erineval viisil välistada Google AdWordsi ja DoubleClicki kasutamise Teie brauseris
4.7.1 seadistades vastavalt oma brauseri; eelkõige toob kolmandate osapoolte küpsiste väljalülitamine kaasa selle, et Te ei saa kolmandate pakkujate reklaame;
4.7.2 deaktiveerides küpsised Conversion-Tracking’i jaoks selliselt, et seadistate oma brauseri nii, et blokeerite domeeni „https://adwords.google.com/home/“ küpsised, https://adssettings.google.com, kusjuures seadistus kustutatakse, kui Te küpsised kustutate;
4.7.3 deaktiveerides nende pakkujate huvipõhised reklaamid, mis on osa isereguleerimiskampaaniast „About Ads“, lingi http://www.aboutads.info/choices kaudu, kusjuures seadistus kustutatakse, kui Te küpsised kustutate;|
4.7.4 valides püsiva keeldumise lingil http://www.google.com/settings/ads/plugin, kui kasutate brausereid Firefox, Internet Explorer või Google Chrome. Me juhime Teie tähelepanu sellele, et sel juhul ei saa Te kõiki selle veebilehe funktsioone täielikult kasutada.

4.8 Teie andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui soovite seda teha, siis võtke palun ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel või järgige juhiseid meie kampaaniateadetes. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelnenud ajal kehtinud nõusoleku põhjal toimunud töötlemise õiguslikkust.

4.9 AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista, Sizmek
4.9.1 Meie veebilehed kasutavad ka järgmisi vahendeid: AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista ja Sizmek:
4.9.2 Need vahendid kasutavad küpsiseid, et kuvada kasutajale asjakohaseid reklaame, parandada aruandeid kampaania tulemuste kohta ja vältida seda, et kasutajale näidatakse samu reklaame mitmel korral. Küpsise ID abil koguvad vahendid andmeid, milliseid reklaame millises brauseris on näidatud ja nii saab funktsiooni Frecuency Capping aktiveerimisel takistada nende mitmel korral näitamist. Kolmandate pakkujate sõnul ei sisalda vahendite küpsised mistahes isikuandmeid.
4.9.3 Nende vahendite kasutamisega loob Teie brauser automaatselt otseühenduse asjaomase kolmanda pakkuja serveriga. Me ei saa mõjutada nende vahendite kasutamise abil kogutavate andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast peegeldab käesolevas andmekaitsealases teavituses toodud teave seda, kuidas meie sellest aru saame. Kuivõrd need vahendid on integreeritud meie veebiteenustesse, siis saab kolmas pakkuja teavet, et Te olete sisenenud meie veebilehe vastavasse ossa või vajutanud meie reklaamidele.
4.9.4 Nende tööriistade kasutamise õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui soovite seda teha, siis võtke palun ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel või järgige juhiseid meie kampaaniateadetes. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelnenud ajal kehtinud nõusoleku põhjal toimunud töötlemise õiguslikkust.
4.9.5 Täpsemat teavet selle punkti all nimetatud vahendite kohta leiate järgmiste linkide alt: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy-de, http://www.themig.com/en-us/privacy.html, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.10 Te võite osalemist teenustes AppNexus, Media Innovation Group, Adform, Plista ja Sizmek takistada erinevatel viisidel:
4.10.1 seadistades vastavalt oma brauseri tarkvara; eelkõige toob kolmandate osapolte küpsiste väljalülitamine kaasa selle, et Te kolmandate reklaame teateid ei saa.
4.10.2 deaktiveerides küpsised Conversion Trackingi jaoks selliselt, et seadistate oma brauseri nii, et blokeeritakse domeenide www.appnexus.com, www.themig.com, https://site.adform.com, www.plista.com, www.sizmek.com küpsised;
4.10.3 deaktiveerides sellise pakkuja huvipõhised reklaamid, mis on osa isereguleerimiskampaaniast „About Ads“, lingi http://www.aboutads.info/choices kaudu, kusjuures seadistus kustutatakse, kui Te küpsised kustutate;
4.10.4 valides püsiva keeldumise lingil http://www.google.com/settings/ads/plugin, kui kasutate brausereid Firefox, Internet Explorer või Google Chrome. Me juhime Teie tähelepanu sellele, et sel juhul ei saa Te kõiki selle veebilehe funktsioone kasutada.
4.11 Facebook Custom Audiences
4.11.1 Meie veebilehed kasutavad ka Facebook Inc.’i, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Ameerika Ühendriigid, ümberturundamise funktsiooni „Custom Audiences“. See võimaldab meie veebilehtede kasutajatele kuvada Facebooki või muude seda funktsiooni kasutavate sotsiaalvõrgustike raames huvipõhiseid reklaame („Facebook-Ads“). Me kasutame seda vahendit, et näidata Teile reklaame, mis pakuvad Teile huvi ja muudavad meie veebilehed Teie jaoks huvitavaks.
4.11.2 Kasutatud turundusvahendi alusel loob Teie brauser automaatselt otseühenduse Facebooki serveriga. Me ei saa mõjutada Facebook’i poolt selle vahendi kasutamise abil kogutud andmete mahtu ja edasist kasutamist ning seepärast peegeldab käesolevas andmekaitsealases teavituses toodud teave seda, kuidas meie sellest aru saame. Kuivõrd see vahend on integreeritud meie veebiteenustega, siis Facebooki Custom Audiences’i kaasamisega saab Facebook teavet, kui Te olete sisenenud meie veebilehe vastavasse osasse või vajutanud meie reklaamidele. Kui olete registreeritud Facebooki teenuse kasutajaks, saab Facebook seostada külastuse Teie isikustatud kontoga. Isegi kui Te ei ole Facebook’i registreeritud kasutaja või ei ole sisseloginud, on olemas võimalus, et Facebook tuvastab ja salvestab Teie IP-aadressi ning muud identifitseerimistunnused.
4.11.3 Funktsiooni „Facebook Custom Audiences“ deaktiveerimine on võimalik Teie brauseri vastava seadistamisega või sisselogitud kasutajal lingil https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.
4.11.4 Teie andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui soovite seda teha, siis võtke palun ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel või järgige juhiseid meie kampaaniateadetes. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelnenud ajal kehtinud nõusoleku põhjal toimunud töötlemise õiguslikkust.
4.11.5 Täpsemat teavet Facebooki poolt andmete töötlemise kohta leiate lingi https://www.facebook.com/about/privacy alt.

4.12 Küpsised

4.12.1 Lisaks punktides 4.4 kuni 4.11 nimetatud küpsistele kasutavad meie veebilehed muidki küpsiseid. Küpsiste puhul on tegemist väikeste tekstifailidega, mis salvestatakse lokaalselt Teie brauseri vahemällu. Järgnevalt loetletud küpsiseid kasutatakse üksnes selleks, et tagada Teie kasutatavate teenuste rakendamine ja osutamine. See toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Meie õigustatud huvi andmete töötlemise osas on sealjuures Teie kasutatava lõppseadme jaoks veebilehe seadistuste optimeerimises ja kasutajaliidese vastavas kohandamises. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tuleneva huvide tasakaalustamise kohustuse kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel. Meie veebilehtedel kasutatakse järgmist liiki küpsiseid, mille maht ja toimimisviis on selgitatud järgnevalt:
– siirdeküpsised (vt 4.12.2)
– püsivad küpsised (vt 4.12.3).
4.12.2 Siirdeküpsised kustutatakse automaatselt, kui sulgete brauseri. Nende hulka kuuluvad eelkõige seansiküpsised. Need salvestavad nn seansitunnust (session-ID), millega saab määratleda Teie brauseri erinevaid päringuid ühisseansile. See võimaldab Teie arvutit uuesti ära tunda, kui Te meie veebilehele tagasi pöördute. Seansiküpsised kustutatakse, kui logite välja või brauseri sulgete.
4.12.3 Püsiküpsised kustutatakse automaatselt pärast ettemääratud tähtaja möödumist, mis võib sõltuvalt küpsisest olla erinev. Te saate küpsised kustutada igal ajal oma brauseri turvaseadetes.
4.12.4 Teie andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui soovite seda teha, siis võtke palun ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel või järgige juhiseid meie kampaaniateadetes. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelnenud ajal kehtinud nõusoleku põhjal toimunud töötlemise õiguslikkust.

4.13 YouTube

4.13.1 Kasutame Google Inc. ettevõtte YouTube (LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA) videoplatvormi „YouTube“, et tagada videosisu paeluva ja järjekindla esitamine meie veebilehel sõltumata teie lõppseadmest. Teeme seda täiustatud privaatsusrežiimis. Kui te ei ole nõustunud küpsistega, siis YouTube ei kogu infot, kui veebilehte külastate. Ainult siis, kui soovite vaadata videot ja nõustute küpsistega, edastatakse teie andmed YouTube’ile (nt IP aadress, viidatud lehekülg, seadme info (brauser, seadme tüüp), vaadatud video). Meie ise salvestame ja arhiveerime seda, kas ja millist YouTube’i videot olete vaadanud, et saaksime pakkuda teie jaoks kohandatud teenust.

4.13.2 Seepärast kustutatakse teie isikuandmed kohe, kui neid töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja ei ole.

4.13.3 Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt. Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kui soovite seda teha, siis võtke palun ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelnenud ajal kehtinud nõusoleku põhjal toimunud töötlemise õiguslikkust.

4.13.4 Me ei saa mõjutada YouTube’i andmetöötlust. Täpsem info YouTube’i andmetöötluse kohta on esitatud aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB.

5 VABATAHTLIKULT EDASTATUD ANDMETE KOGUMINE JA TÖÖTLEMINE

5.1 Kogume ja töötleme meile klientide, tarnijate ja muude äripartneritega suhtlemise käigus vabatahtlikult edastatud (näiteks e-kirja, telefoni või meie veebilehtede vahendusel) isikuandmeid.
Töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel.


5.1.1 VEEBIKATALOOG:
teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus veebikataloogi raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk veebikataloogi raames on teie- ja meievahelise lepingu täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmete töötlemisel veebikataloogi raames juhtub see siis, kui leping on täidetud ja kõik lepingusuhtest tulenevad nõudeõigused on aegunud või kui õigusaktides ette nähtud säilitustähtajad on möödas. Teie isikuandmete töötlemine veebipoe raames on teie- ja meievahelise lepingu täitmiseks vältimatu. Seetõttu ei ole teil võimalik seda vaidlustada.


5.1.2 KLIENDIKONTO REGISTREERIMINE / UUE GEBERIT ID LOOMINE
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kliendikonto registreerimiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie registreerimine või Geberit ID loomine võimaldab eelkõige sõlmida lepinguid ja hallata meie kliendisuhet, mistõttu valideerime Geberit ID loomisel teie telefoninumbri, saates teile kinnituseks SMS-i. Teie isikuandmete töötlemine registreerimisel on seetõttu vajalik lepingu täitmiseks või lepingueelsete meetmete võtmiseks, samuti meie kliendisuhte edukaks haldamiseks. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. See juhtub hiljemalt teie kliendikonto sulgemisel. Teil on igal ajal võimalik oma kliendikonto sulgeda. Sellisel juhul teie isikuandmed kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides on ette nähtud säilitamiskohustus.


5.1.3 KONTAKTVORM JA E-POSTI KONTAKT
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kontaktivõtu raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui kontaktivõtu eesmärk on lepingu sõlmimine, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk kontaktivõtu korral on ainult teie päringule vastamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Kontaktivõtu käigus edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie päringule on vastatud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitamist. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine kontaktivõtu käigus edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis kontaktivõtu käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.


5.1.4 TELEFON
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus telefoni teel toimuva kontaktivõtu käigus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kui kontaktivõtu eesmärk on lepingu sõlmimine või täiendamine, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk telefoni teel toimuva kontaktivõtu korral on ainult teie päringule vastamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Kontaktivõtu käigus edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie päringule on vastatud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitamist.
Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine kontaktivõtu käigus edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Sel juhul kustutatakse kõik teiega ühenduse võtmise käigus salvestatud isikuandmed, välja arvatud juhul, kui on olemas seadusega ettenähtud säilitamisperioodid, mis ei võimalda kustutamist. Kui võtate meiega ühendust telefoni teel, võib üksikolukordades juhtuda, et teiega peetud telefonivestlused salvestatakse. Sellisel juhul teavitatakse teid sellest kõne alguses. Teie isikuandmete töötlemise alus on sellisel juhul tavaliselt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui Euroopa liikmesriigi õigus ei näe ette sõnaselget nõusolekut, on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.


5.1.5 GEBERITI KLIENDINÕUSTAMINE
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kliendinõustamisel on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui kontaktivõtu eesmärk on nõustamine lepingu ettevalmistamiseks või sõlmimiseks, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemine on teie päringu käitlemine ning meie toodete asjatundlik ja kiire nõustamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Päringu raames edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie päringule on vastatud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitamist. Teil on alati võimalik nõustamisteenuse saamise eesmärgil antud nõusolek isikuandmete töötlemiseks edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis kontaktivõtu käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.


5.1.6 TEENINDUS JA KLIENDITEENINDUS
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kasutatud teeninduse ja klienditeeninduse raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Kui edastate meile oma päringu raames muud teavet, on teie nõusolek isikuandmete kaitse määruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi õiguslik alus teie isikuandmete töötlemiseks. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teie teenindus- või klienditeeninduspäringu käitlemine ning on seega mõeldud võimalike teenindus- ja klienditeeninduspäringute käitlemiseks. Teie isikuandmete töötlemine teie küsimuse raames on seetõttu vajalik meie teenuste parimaks võimalikuks pakkumiseks. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Päringu raames edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie päringule on vastatud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitamist. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine teenindus- ja/või klienditeeninduspäringu raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis teenindus- ja/või klienditeeninduspäringu käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.
Telefoni teel toimuva kontaktivõtu korral võidakse telefonivestlus üksikjuhtudel salvestada. Sellisel juhul teavitatakse teid sellest kõne alguses. Teie isikuandmete töötlemise alus on sellisel juhul tavaliselt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui Euroopa liikmesriigi õigus ei näe ette sõnaselget nõusolekut, on õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.


5.1.7 TELLIMIS- JA ALLALAADIMISKESKUS
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus tellimis- ja allalaadimiskeskuse raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui kontaktivõtu eesmärk tellimis- ja allalaadimiskeskuse raames on lepingu sõlmimine, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teie soovitud dokumentide pakkumine või edastamine meie veebilehe kaudu. Teie isikuandmete töötlemine tellimis- ja allalaadimiskeskuse raames on seetõttu vajalik teie päringu käitlemiseks või teie soovitud dokumentide edastamiseks. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Tellimispäringu raames edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie tellimus on täidetud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitustähtaegu. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine tellimise raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis tellimise käigus salvestati, kustutatakse sellisel juhul, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.


5.1.8 ENERGIATÕHUSUSE MÄRGIS
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus energiatõhususe märgise taotlemise raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui energiatõhususe märgise tellimise raames toimuva kontaktivõtu eesmärk on lepingu sõlmimine, on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teie tellitud energiatõhususe märgise kohaletoimetamine. Teie isikuandmete töötlemine on seetõttu teie soovitud kohaletoimetamiseks vajalik. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Päringu raames edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui teie taotlus on töödeldud ja õigusaktides ei ole ette nähtud säilitustähtaegu. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine taotluse raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa me teie päringut edasi käidelda. Kõik isikuandmed, mis taotluse käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.


5.1.9 VOOGEDASTUSPAKKUMUSED
Meie kodulehel on võimalik registreeruda digiüritustele ja neil osaleda (voogedastuspakkumused). Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus voogedastuspakkumuste, näiteks Geberiti uudistoodete tutvustamiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Sellega seotud registreerimisprotsess koos teie isikuandmete töötlemisega on vajalik selleks, et võimaldada teile digi-voogedastuspakkumust. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on teie soovitud voogedastuspakkumuse võimaldamine ja teoks tegemine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Voogedastuspakkumuse raames töödeldavate isikuandmete puhul juhtub see siis, kui digiüritus on lõppenud ja õigusaktides ette nähtud säilitustähtajad ei takista kustutamist. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine meie voogedastuspakkumuses osalemiseks edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa te aga soovitud digiüritustel enam osaleda. Kõik isikuandmed, mis registreerumise või meie digitaalses voogedastuspakkumuses osalemise käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.


5.1.10 GEBERITI BRÄNDILABOR
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Geberiti brändilabori üritusele registreerimiseks, sisselogimiseks ja üritusel osalemiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Sellega seotud registreerimisprotsess koos teie isikuandmete töötlemisega on vajalik selleks, et võimaldada teile osalemist Geberiti brändilaboris. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on Geberiti brändilabori pakkumusele registreerumine ja ürituse korraldamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Geberiti brändilabori raames edastatud isikuandmete puhul juhtub see siis, kui üritus on läbi ja õigusaktides ette nähtud säilitustähtajad ei takista kustutamist. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine Geberiti brändilaboris osalemise raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa te aga Geberiti brändilabori üritusel enam osaleda. Kõik isikuandmed, mis registreerumise või Geberiti brändilabori üritusel osalemise käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.


5.1.11 GEBERIT PRO PLANNER JA REVIT PLUG
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus sanitaarplaneerimise tööriista installimisel ja kasutamisel on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on sanitaartehnika planeerimise tööriista kasutamise võimaldamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Sanitaartehnika planeerimise tööriista paigaldamiseks ja kasutamiseks vajalike isikuandmete puhul juhtub see siis, kui sanitaartehnika planeerimise tööriist kustutatakse ja õigusaktides ette nähtud säilitustähtajad ei takista kustutamist. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine sanitaartehnika planeerimise tööriista kasutamiseks edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa te sanitaartehnika planeerimise tööriista enam kasutada. Kõik isikuandmed, mis sanitaartehnika planeerimise tööriista paigaldamise ja kasutamise käigus salvestati, kustutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktides sätestatud säilitustähtajad seda takistavad.


5.1.12 GEBERITI PRESSILIST
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus meie pressilisti registreerumiseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on saata teile meie pressiteateid. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk pressiteadete saatmiseks on teabe ja pakkumuste saatmine ning vajaduse korral kaupade ja teenuste müügi edendamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmeid salvestatakse seetõttu nii kaua, kuni te meie pressilistist lahkute. Saate pressiteadete saamiseks antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta või kasutada pressiteadetes sisalduvat loobumislinki, mille vajutamisel loobute edaspidi pressiteadete saamisest.


5.1.13 GEBERITI UUDISKIRI
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus Geberiti uudiskirja saatmiseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on saata teile meie uudiskiri. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk Geberiti uudiskirja saatmiseks on teabe ja pakkumuste saatmine ning vajaduse korral kaupade ja teenuste müügi edendamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmeid säilitatakse nii kaua, kuni te Geberiti uudiskirjast loobute. Geberiti uudiskirja saamiseks antud nõusoleku saate igal ajal tagasi võtta või kasutada uudiskirjas sisalduvat loobumislinki, mille vajutamisel loobute edaspidi uudiskirja saamisest.


5.1.14 OTSETURUNDUS
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus otseturunduseks on teie nõusolek isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a järgi või artikli 6 lõike 1 punkti f kohane seaduslik luba või vastavad konkurentsiõiguse nõuded. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk otseturundusmeetmete raames on teabe ja pakkumuste saatmine ning vajaduse korral kaupade ja teenuste müügi edendamine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole; see juhtub eelkõige nõusoleku tagasivõtmisel või vaidlustamisel. Saate oma nõusoleku igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta või oma isikuandmete töötlemise otseturundusmeetmete raames igal ajal edasiulatuva mõjuga vaidlustada.


5.1.15 LOOSIMISED
Teie andmete töötlemise õiguslik alus loosimistel on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk loosimistel on teie ja meie vahel sõlmitud loosimistes osalemise lepingu täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmete töötlemisel loosimiste tarvis juhtub see siis, kui loosimine on täielikult toimunud. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine loosimistes osalemiseks edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa te loosimistes enam osaleda. Kõik isikuandmed, mis salvestatakse loosimistes osalemise käigus, kustutatakse.


5.1.16 RAHA TAGASI KAMPAANIAD JA GARANTII PIKENDAMINE
Teie andmete töötlemise õiguslik alus raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise raames on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise raames on teie- ja meievahelise lepingu täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmete töötlemisel raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise raames juhtub see siis, kui raha on täielikult tagastatud või garantiiaeg on möödas. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise raames edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa te enam raha tagasi kampaaniates osaleda ega garantiid pikendada. Kõik isikuandmed, mis raha tagasi kampaaniate ja garantii pikendamise käigus salvestatakse, kustutatakse.


5.1.17 VIRTUAALÜRITUSED
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus virtuaalürituse korraldamiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk virtuaalürituste raames on teie ja meie vahel sõlmitud virtuaalürituste korraldamise lepingu täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse kohe, kui neid nende töötlemise eesmärgi saavutamiseks enam vaja pole. Teie isikuandmete töötlemisel virtuaalürituste korraldamiseks juhtub see siis, kui virtuaalüritus on täielikult toimunud. Teil on alati võimalik oma isikuandmete töötlemine virtuaalürituse korraldamiseks edasiulatuva mõjuga vaidlustada. Sellisel juhul ei saa te virtuaalüritusel enam osaleda. Kõik isikuandmed, mis salvestatakse virtuaalürituse korraldamise ajal, kustutatakse.


5.1.18 COVID-19 ANDMETE KOGUMINE KONTAKTÜRITUSTEL/KOOLITUSTEL
Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus kontaktürituste/koolituste korraldamiseks on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c koos nakkuskaitseseaduse kehtivate nõuete ning sellest tuleneva infektsioonikaitsemeetmete määruse ja muude koroonat puudutavate õigusaktidega. Teie isikuandmete töötlemine kontaktürituste/koolituste korraldamiseks on infektsioonikaitset puudutavate õigusaktide nõuete täitmine. Teie isikuandmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam vaja eesmärgi saavutamiseks, milleks neid töödeldi. Teie isikuandmete töötlemine näost näkku toimuvate ürituste/koolituste läbiviimise käigus on vajalik seadusest tulenevate kohustuste tõttu. Seetõttu pole teil võimalik seda muul viisil vaidlustada kui kontaktüritustel/koolitustel mitte osaleda.

6. Teie andmete edastamine kolmandatele isikutele
Teie isikuandmeid ei jagata kunagi kolmandate osapooltega ilma Teie eelneva selgesõnalise nõusolekuta, välja arvates üksnes järgnevatel juhtudel:
6.1 Süüdistuse esitamisega seotud põhjustelKui see on vajalik meie teenuste õigusvastase kasutamise uurimiseks või süüdistuse esitamise eesmärgil, edastatakse isikuandmed õiguskaitseasutusele ning vajadusel kolmandatest isikutest nõude esitajatele. See toimub siiski vaid juhul, kui esinevad konkreetsed tõendid seadusevastase käitumise või kuritarvituse kohta. Sellisel juhul võidakse teie andmeid edastada ka siis, kui see on vajalik kasutustingimuste või muude kokkulepete jõustamiseks. Lisaks oleme me seadusest tulenevalt kohustatud andma teavet, kui seda nõuavad teatud riigiasutused. Need on õiguskaitseasutused, ametiasutused, mis uurivad rahatrahviga karistatavaid õigusrikkumisi, ja finantsjärelevalveasutused.

Sellisel juhul toimub nende andmete edastamine toimub meie õigustatud huvi alusel kuritarvituste vastu võitlemise, kuritegude uurimise ning nõuete tagamise, esitamise ja kasutamise eesmärgil isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f tuleneva huvide tasakaalustamise kohustuse kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

6.2 Volitatud töötlejadMe sõltume teenuste osutamisel lepingulistest kolmandatest ettevõtetest ja välistest teenusepakkujatest („volitatud töötlejad“). Sellistel juhtudel edastatakse isikuandmed nendele volitatud töötlejatele, et nad saaksid jätkata teenuse pakkumist. Isikuandmeid edastatakse ka teistele Geberit kontserni ettevõtetele. Need volitatud töötlejad valime me välja hoolikalt ja kontrollime neid regulaarselt. Volitatud töötlejad võivad andmeid kasutada üksnes meie poolt kehtestatud eesmärkidel ja on lisaks meiega sõlmitud lepingust tulenevalt kohustatud Teie andmeid käsitama üksnes käesoleva andmekaitse deklaratsiooni ja kohaldatavate andmekaitseseaduste kohaselt.Täpsemalt kasutame me järgmisi volitatud töötlejaid:
6.2.1 Teised Geberiti äriühingud, kui seda on vaja klientide tsentraalseks haldamiseks ja lepingute täitmise protsessiks
6.2.2 Teised Geberiti äriühingud, kui seda on vaja tsentraalsete IT-teenuste osutamiseks teistele kontserni kuuluvatele ettevõtetele
6.2.3 Logistikateenuste osutajad meilt tellitud toodete, reklaammaterjalide või muude esemete saatmiseks Teile
6.2.4 Makseteenuste osutaja võimalike maksete tegemiseks Teilt meile või vastupidi
6.2.5 Paigaldustööde tegija või müügijärgsete teenuste osutaja müügijärgse teeninduse raames
6.2.6 Teenuse pakkuja uudiskirjade saatmiseks või kliendiküsitluste tegemiseks.
6.2.7 IT-teenusepakkujad pilveteenuse, riist- ja tarkvara ning hooldustööde pakkumiseks.

6.2.8 Tarkvarapakkuja teabevahetuseks klientidega, eriti sündmuste pakkumiste tegemisel.

Volitatud töötlejale andmete edastamine toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 28 lõike 1 kohaselt või alternatiivselt meie õigustatud huvi alusel spetsialiseerunud volitatud töötlejate kasutamisega seotud majanduslike ja tehniliste eeliste suhtes ja juhul, kui Teie isikuandmete kaitse alased õigused ja huvid ei ole ülimuslikud (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f). Kui vajate isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohase huvide tasakaalu kohta täiendavat teavet, võtke ühendust eelnevalt nimetatud kontaktandmetel.

6.3 Edastamine kolmandatesse riikidesse

6.3.1 Teie isikuandmete töötlemisel võime teie isikuandmeid edastada usaldusväärsetele teenusepakkujatele kolmandates riikides. Kolmandad riigid on need, mis ei kuulu Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda (EEA). Töötame ainult nende teenusepakkujatega, kes annavad meile sobiva garantii teie isikuandmete turvalisuse kohta ja tagavad teie isikuandmete töötlemise rangete Euroopa andmekaitsestandardite kohaselt. Meie kontoris on võimalik tutvuda asjakohaste garantiidokumentide koopiatega.

6.3.2 Kui edastame isikuandmeid kolmandatesse riikidesse, siis teeme seda Euroopa Komisjoni kaitse piisavuse otsuse alusel või sellise otsuse puudumise korral nn lepingu tüüptingimuste alusel, mille on samuti välja andnud Euroopa Komisjon. Praegusel juhul ei saa välistada, et edastame isikuandmeid teenusepakkujatele USA-s.

7. Teie õigused
7.1 Teil on oma isikuandmete, mida meie töötleme, osas järgnevalt kirjeldatud õigused. Oma õiguste kasutamiseks saatke meile oma kirjalik päring eelnevalt nimetatud kontaktandmetele või järgmisele e-posti aadressile: dataprotection@geberit.com.

7.2 Õigus saada teavet

Teil on õigus saada meilt taotluse alusel igal ajal teavet meie poolt töödeldavate andmete kohta ning Teid puudutavate isikuandmete kohta isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 15 sätestatud ulatuses.

7.3 Õigus andmete parandamisele või kustutamisele

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 kirjeldatud eelduste esinemisel nõuda meilt Teid puudutavate andmete kustutamist. Nende eeldustega on eelkõige kehtestatud kustutamisõigus siis, kui isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkideks, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi. Selle õiguse kasutamine on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 17 kohaselt piiratud eelkõige siis, kui Teie andmeid on vaja õigusliku kohustuse täitmiseks või õigusliku nõude esitamiseks.

7.4 Õigus piirata töötlemist
Teil on õigus nõuda meilt isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 18 kohaselt töötlemise piiramist. See õigus tekib eelkõige siis, kui (a) Te olete vaidlustanud oma isikuandmete õigsust ajaks, mis on vajalik õigsuse kontrollimiseks, (b) Te nõuate kustutamise asemel töötlemise piiramist, kuigi Teil on õigus andmete kustutamisele, (c) andmeid ei ole enam vaja meie eesmärkide saavutamiseks, kuid Teie vajate neid õigusliku nõude kindlaksmääramiseks, esitamiseks või kaitsmiseks, ning (d) vastuväite edukas kasutamine on meie ja Teie vahel alles vaieldav. Kui Teie andmete töötlemist piirati vastavalt, tohib neid töödelda üksnes erandjuhtudel, näiteks juhul, kui olete sellega nõustunud või kui see on vajalik õiguslike nõuete esitamiseks.

7.5 Õigus esitada vastuväide töötlemise vastu

Teil on õigus isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 21 kohaselt Teie erilisest olukorrast tulenevatel põhjustel esitada igal ajal vastuväide Teid puudutavate isikuandmete töötlemise vastu, mis toimub isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktide e või f kohaselt. Me kohandame Teie isikuandmete töötlemist, väljaavatud juhul, kui saame tõendada tungivaid kaitstavaid põhjusi töötlemiseks, millel on suurem kaal kui Teie huvidel, õigustel ja vabadustel, või kui töötlemise eesmärk on õiguslike nõuete esitamine, kasutamine või kaitsmine.

7.6 Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus saada meilt Teie poolt meile esitatud Teid puudutavaid isikuandmeid struktureeritud, lihtsas ja masinaga loetavas formaadis isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 20 nimetatud ulatuses. Selle kohaselt on muu hulgas vaja, et andmete töötlemine tugineks Teie loal ja see toimuks automatiseeritud meetodil.

7.7 Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, eelkõige Teie asukoha, töökoha või arvatava rikkumise koha liikmesriigis, kui leiate, et Teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub kohaldatavat andmekaitseõigust.

8. Teie andmete kustutamine

Üldiselt kustutame ja anonümiseerime me Teie isikuandmed kohe, kui neid ei ole enam vaja eesmärkidel, mille huvides me neid eelmise punkti kohaselt kogusime või kasutasime. Kui andmeid tuleb säilitada seadusest tulenevatel põhjustel, on need blokeeritud. Siis ei ole andmed enam muudeks kasutusteks saadaval. Kui soovite täiendavat teavet meie kustutamis- ja säilitamistähtaegade kohta, pöörduge punktis 2 nimetatud vastutavate töötlejate poole seal nimetatud kontaktandmetel.

9 Eesmärgi muutmine

Teie isikuandmete töötlemine kirjeldatust erinevatel eesmärkidel toimub üksnes juhul, kui seda lubab mõni õigusakt või kui Te olete nõustunud andmete töötlemisega muudetud eesmärgil. Juhul, kui edasitöötlemine toimub muudel eesmärkidel, kui need, milleks andmeid algselt koguti, teavitame Teid enne edasitöötlemist neist eesmärkidest ja anname Teile selle kohta kogu tähtsust omava teabe.

10 Automatiseeritud otsustamine üksikjuhtumil või profiilianalüüsi meetmed
Me ei kasuta mingeid automatiseeritud töötlusprotsesse otsuste tegemiseks, sealhulgas ka profiilianalüüse.

11 Käesoleva andmekatise deklaratsiooni muutmine
Käesoleva andmekaitse deklaratsiooni kehtiv redaktsioon on alati leitav https://www.geberit.ee/meta-et/m-data-privacy.html

Versioon: 2021 juulil