Optimaalse teenuse pakkumiseks, kasutab meie veebilehekülg küpsiseid. Jätkates meie lehekülje sirvimist, eeldame, et nõustud küpsiste kasutamisega. Rohkem informatsiooni on võimalik leida meie kasutustingimustest .

OK
Geberit Eesti

Lahtiütlus

Firmal Geberit on hea meel, et te seda veebisaiti külastate ja tunnete huvi firma Geberit toodete ning süsteemide vastu. Palume teil pöörata tähelepanu järgnevale lahtiütlusele.

Andmekaitse

Teie isikuandmete turvalisus on firma Geberit jaoks äärmiselt tähtis. Me käitleme meie hoolde usaldatud andmeid väga hoolsalt, lähtudes rangest konfidentsiaalsusest ja vastavuses seaduse nõuetega. Meie andmekaitse avaldus on mõeldud selleks, et anda teile vahetu ülevaade sellest, milliseid andmeid me kogume, töötleme ja säilitame, ja mis eesmärgil me seda teeme.

Autoriõigus

© Autoriõigus Geberit. Kõik õigused reserveeritud. Kõik sellel veebilehel leiduvad tekstid, pildid, graafika, animatsioonid, videod, helifailid ja muud objektid ning nende paigutus veebilehel kuuluvad autoriõiguse ja muude õigusi kaitsvate seaduste alla.

Selle veebisaidi sisu ei tohi kopeerida kaubanduslikel eesmärkidel, levitada, muuta ega kolmandatele osapooltele kättesaadavaks teha ilma firma Geberit eelneva kirjaliku nõusolekuta. Pidage silmas, et mõned veebisaidil leiduvad kujutised on kaitstud kolmandate isikute autoriõigustega.

Kaubamärgid

Kui ei ole märgitud teisiti, kuuluvad kõik sellel veebisaidil esinevad kaubamärgid firma Geberit kaubamärgiõiguste alla. Iseäranis kehtib see brändide, logode ja embleemide kohta.

Litsentsid

Geberit soovib teile pakkuda uuenduslikku ja informatiivset veebisaiti. Veebisaidil sisalduv intellektuaalomand on kaitstud, sealhulgas ka patendid, brändid ja autoriõigused. Selle veebisaidi kaudu ei anta mingeid litsentse firma Geberit või kolmandate isikute intellektuaalomandi kasutamiseks, kui ei ole selgesõnaliselt teisiti sätestatud.

Vastutus

Geberit rakendab selle veebisaidi sisu loomisel ja uuendamisel suurimat võimalikku hoolsust. Siiski ei saa me pakkuda garantiid, et veebisaidi sisu on täpne, kaasajastatud ja täielik. Igasugusest vastutusest otseselt või kaudselt selle veebisaidi kasutamise tagajärjel tekkinud kahjude eest keeldutakse seaduses lubatud määral.

See vastutuse piirang ei kehti eluohtlike või tervistkahjustavate vigastuste puhul või kahjude puhul, mille on põhjustanud firma Geberit tahtlik või jäme kohustuste rikkumine.

Geberit ei võta mingit vastutust ühegi sellelt veebisaidilt viidatud või lingitud, kolmandatele isikutele kuuluva veebisaidi tehnilise funktsionaalsuse (eriti viiruste puudumise) ega sisu eest.