Jätkusuutlikkus sanitaartööstusesMeie panus

Geberit kui ülemaailmselt tegutsev sanitaartehnoloogiale spetsialiseerunud kontsern soovib mängida juhtivat rolli üleminekul jätkusuutlikule sanitaartööstusele. Meie innovatiivsetel, kvaliteetsetel ja vastupidavatel sanitaartoodetel on positiivne mõju tööstusele, ühiskonnale ja keskkonnale.

Juba üle 30 aasta oleme oma strateegiat järjepidevalt kooskõlastanud jätkusuutlike aspektidega – kogu toote elutsükli jooksul. See pühendumus on ettevõtte pikaajalise edu oluline põhjus. Me usume, et suurim panus, mida me saame anda ringmajandusse, on jätkata uute standardite kehtestamist toodete kvaliteedi ja vastupidavuse osas.

Ettevõtte Geberit tooteid kasutatakse tavaliselt aastakümneid. Näiteks plastist valmistatud heitveetorude puhul ei ole haruldane, et nende kasutusiga ületab 50 aastat. Lisaks annab Geberit 50-aastase varuosagarantii kõigile varjatud loputuskasti ja loputusplaadi vahetatavatele mehaanilistele osadele. Sellest on välja jäetud ainult elektrooniliste toodete spetsiifilised funktsionaalsused (näiteks hügieeniline loputussüsteem või DuoFresh lõhnade äratõmme). Oluline panus kasutusaja pikendamisse on ka 25-aastane varuosade garantii, mis kehtib sortimendi märkimisväärse osa kohta. Samuti on kohustus tagada uute toodete tagasiühilduvus. Sel viisil lihtsustame ehituspartnerite jaoks sertifitseeritud, jätkusuutlike ehitusprojektide sageli ulatusliku nõuetekataloogi täitmist.

Siduva jätkusuutlikkuse strateegia

Rohkem kui 30 aastat tagasi koostas Geberit oma esimese keskkonnastrateegia ja rakendas konkreetseid meetmeid. Aastate jooksul laiendati seda strateegiat järk-järgult terviklikuks jätkusuutlikkuse strateegiaks. See juhindub ÜRO tegevuskavast 2030 ja selle 17 jätkusuutliku arengu eesmärgist.

Geberit keskendub eesmärkidele nr 6 «Puhas vesi ja sanitaarseadmed» ja nr 11 «Jätkusuutlikud linnad ja omavalitsused». Lisaks sellele antakse märkimisväärne panus eesmärkidesse «Inimväärne töö ja majanduskasv» (eesmärk nr 8) ning «Tööstus, innovatsioon ja infrastruktuur» (eesmärk nr 9).

Ülevaatlikult

Ressursisäästlikud ja vastupidavad tooted

Keskkonnatoodete deklaratsioonid (EPD)

Ehitajate, investorite, äripartnerite ja teiste otsustajate jaoks on oluline teabeallikas keskkonnatoodete deklaratsioonid ehk EPD-d (EPD: Environmental Product Declaration). Need annavad teavet ehitustoodete ökoloogilise jalajälje kohta ja põhinevad üksikasjalikul ökobilansil.

Geberit kontserni käibest 30% moodustavad tooted, millel on kolmanda osapoole kinnitatud keskkonnatoodete deklaratsioonid. Seega pakume laia tootevalikut hoonete jaoks, mis on ehitatud vastavalt kõrgeimatele jätkusuutlikkuse standarditele nagu Minergie, DGNB, BREEAM või LEED.

EPD-de allalaadimine

Nõuandeid ja nippe jätkusuutlikuks tegutsemiseks igapäevaelus

Veekulu vähendamine

Nõuanded vee säästmiseks

Naine keerab veekraani lahti ning tunneb vee tugevust ja temperatuuri (© Geberit)

Vee kui ressursi hoolikas kasutamine on mõistlik. Nende kuue nõuande abil saate vannitoas veekulu märgatavalt vähendada.

Säästke vett kohe!