Geberit SuperTube | Geberit Eesti

Geberit SuperTube Ruumisäästev süsteem

Hüdrauliliselt optimeeritud äravool kõrghoonete jaoks

Geberit SuperTube’i tehnoloogia põhineb süsteemikomponentide täiuslikul kooskõlal, mis võimaldab kõrghoonete heitveesüsteemid paigaldada eriti ruumisäästval viisil. SuperTube’i abil ei ole paralleelset ventilatsioonitoru enam vaja ja tänu sellele luuakse rohkem elamis- ja kasulikku põrandapinda. Väiksema läbimõõduga torustikud võimaldavad kasutada väiksema läbimõõduga torukanaleid. Kuni kuue meetri pikkused horisontaalsed torustikulõigud võib paigaldada ilma kaldeta, mis säästab veelgi ruumi.

  • Rohkem ruumi elamiseks ja kasuliku põrandapinna jaoks
  • Lihtne projekteerimine ja kiire paigaldamine
  • Väiksem ja parema läbivusega toruläbimõõt d110
  • Maksimaalne vooluhulk 12 l/s
  • Täiendavaid ventilatsioonitorusid pole vaja
  • Horisontaalsed torud ilma languseta (kuni 6 m)

Ruumisäästlik paigaldus

Ruumisäästlikkus väiksemate torumõõtmetega d110 ilma täiendava ventilatsioonitoruta. Täiendav sääst horisontaalsete kuni kuue meetri pikkuste torudega ilma languseta.
Suur ruumivajadus torumõõtmega d160 ja täiendava d90 ventilatsioonitoruga tavapäraste äravoolusüsteemide korral

Võrdlus näitab erinevust:

Geberit SuperTube’i (vasakpoolsel joonisel) korral on äravooluhulk 12 l/s. See tehnoloogia võimaldab ühesuguse läbimõõduga d110 äravoolutorude kasutamist. Seejuures ei ole ventilatsioonitorustikku vaja. Peale selle võib horisontaalsed torustikulõigud pikkusega kuni kuus meetrit paigaldada ilma kaldeta.

Tavapärase äravoolutoru (parempoolsel joonisel) äravooluhulk d160 torude ja täiendava d90 ventilatsioonitoru kasutamise korral on 12,4 l/s.

Täiuslik kooskõla

Äravoolav vesi pannakse liitmiku Geberit PE Sovent abil pöörlema.

Läbiv õhusammas Geberit SuperTube’iga
Valige pildil infopunkt

Kolm liitmikku on otsustava tähtsusega

Geberit PE Soventi liitmik d110

Geberit PE Soventi liitmik d110

Liitmiku Geberit PE Sovent optimeeritud geomeetria paneb püstikusse juhitava vee pöörlema, nii et see surutakse vastu toruseina. Tekkiva ringja veevoolu keskele moodustub stabiilne, katkematu õhusammas, mis võimaldab äravooluhulka 12 l/s.

Geberit PE BottomTurni põlv d110

Geberit PE BottomTurn põlv

Põlves Geberit PE BottomTurn põhjustab suuna muutumine veeseina purunemise ja ringjas veevool muutub kihiliseks veevooluks, mis õhusammast ei katkesta. See muudatus vähendab tavalahendustega võrreldes tunduvalt impulsikadusid.

Geberit PE BackFlipi põlv d110

Geberit PE BackFlip põlv

Keerispõlv Geberit PE BackFlip paneb kihilise veevoolu uuesti pöörlema, tagades äravoolava vee ringja liikumise vertikaalses torustikulõigus. Sisemine õhusammas püsib katkematuna kogu püstikus.

Videod

Geberit SuperTube lühidalt selgitatuna

Vaadake Geberit SuperTube’i kõigi üksikasjade kohta.

Geberiti hüdraulilised oskused

Ruumisäästlikkus kõrgetes hoonetes – vaadake Geberit SuperTube’i ajalugu.

Kogu tehniline teave Geberit SuperTube’i kohta on leitav veebikataloogist