Joogivee hügieen GeberitigaSeisva vee vältimine

Biokile joogivees

Biokile joogiveesüsteemid

Biokile tekib kõikjal, kus vesi ringleb, sh joogiveesüsteemides. Tavaliselt ei kujuta see endast probleemi ega mõjuta joogivee kvaliteeti. Terviseoht tekib alles siis, kui bakterid saavad paljunema hakata. Seisev vesi ja veetemperatuur vahemikus 25 °C ja 50 °C soodustavad bakterite kasvu. Praktikas tekib see oht näiteks siis, kui korter seisab tühjana, perioodiliselt kasutatavates ruumides ning niinimetatud surnud torustikes. Bakterite ülemäärasest paljunemisest tingitud hügieeniprobleeme saab tõhusalt vältida:

  • õige projekteerimise, ehitamise ja kasutuselevõtuga
  • otstarbekohase kasutamisega
  • seisva vee vältimisega
  • ebasoodsate temperatuuride vältimisega vahemikus 25 °C ja 50 °C.

Alahinnatud oht: legionella- ja Pseudomonas'e-bakterid

Legionella pneumophila
Pseudomonas aeruginosa

Legionellabakterite sissehingamisel võib saada nakkuse, näiteks kui õhku satub aerosoolina palju veepiisku, näiteks duši all või veekraanide läheduses.

Legionelloos võib põhjustada kopsupõletikku. Tihtipeale seda aga haiguse põhjustajana ei tuvastata. Seetõttu on teadmata juhtumite arv suur ja haiguse tähendust alahinnatakse. Sama kehtib Pseudomonas'e-bakterite puhul, mis põhjustavad gangreeni ja antibiootikumiresistentsust.

Probleemsed alad joogiveehügieenis

Ohuallikad: seisev käesoe vesi hoonepaigaldises.
Valige jooniselt infopunkt

Lahendus uusehitistes ja olemasolevates hoonetes

Geberiti tooted joogiveehügieeni tagamiseks

Geberiti hügieeniline loputussüsteem Rapid

Geberiti hügieeniloputus Rapid paigaldatuna kohta, kus seda vaja on
Paindlik probleemilahendus
  • Kompaktsed mõõtmed
  • Akuga käitamine sõltumata elektrivarustusest
  • Sifooni on lihtne puhastada
  • Võimalik kasutada ilma sifoonita, näiteks loputuskastides veeärastuse korral
  • Loputusintervalli lihtne, intuitiivne seadistamine
  • Lihtne paigaldus, lihtne demonteerimine, korduvalt taaskasutatav

Loputusprogrammid igale kasutusolukorrale

Juhtimine Geberit SetAppiga

Geberiti SetApp loputusprogrammi lihtsaks seadistamiseks

Geberiti hügieeniloputust ja Geberiti varjatud loputuskasti integreeritud hügieeniloputust saab seadistada mugavalt nutitelefoniga ja Geberit SetAppiga.

Allalaadimislink:

Apple App Store
Google Play Store

Standardid ja seadused

Joogivee kvaliteedi tagamine hoonepaigaldises käsitletakse paljudes õigusaktides ja standardites. Euroopa Liidus reguleeritakse olmevee kvaliteeti direktiiviga 98/83/EÜ. Projekteerijad, sanitaarpaigaldajad ja käitajad võivad end tunda seadusesilma ees kindlalt, kui nad järgivad neid direktiive ning peavad kinni riigisisestest eeskirjadest.

Direktiiv 98/83/EÜ

Video

Optimaalne joogiveehügieen

Vaadake, kuidas meie panus optimaalsele joogiveehügieenile kaasaaitamisel välja näeb.